Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Sepcial Promotion

1COVER 31970575 l hemoroids2

 

Η αιμορροΐδοπάθεια είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Ετυμολογικά η λέξη αιμορροΐδα αποτελείται από τις ελληνικές λέξεις «αίμα» και «ροή», που αποδίδουν ακριβώς το σύμπτωμα της απώλειας αίματος.
Συνήθως χαρακτηρίζονται από  αιμορραγία από το ορθό κατά τη διάρκεια της αφόδευσης, επί των κοπράνων,  με ή χωρίς πρόπτωση κάποιου ιστού στην περιοχή του πρωκτού.
Είναι γεγονός ότι συχνά ο ασθενής χαρακτηρίζει ως «αιμορροΐδες» οτιδήποτε εντοπίζει ή τον ενοχλεί στην περιοχή του πρωκτού. Η διάγνωση βέβαια είναι πρω-ταρχικής σημασίας, καθώς οι διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις στον πρωκτό έχουν διαφορετική αντιμετώπιση καθώς και διαφορετική πρόγνωση και σημασία.

 

Τι είναι οι αιμορροΐδες
Η άποψη που επικρατούσε μέχρι σήμερα, ότι οι αιμορροΐδες είναι διατεταμένες φλέβες, δεν είναι ακριβής. Η αιμορροΐδα είναι παθολογικός όρος που περι-γράφει τη συμπτωματική και ανώμαλα καθοδική μετατόπιση των ιστών του πρωκτού (πρωκτικό μαξιλάρι). Οι συγκεκριμένοι ανατομικοί σχηματισμοί -πρωκτικά μαξιλάρια- είναι τοποθετημένοι στο κατώτερο τμήμα του παχέος εντέρου και στον πρωκτό, κυκλοτερώς. Οι ανατομικές αυτές δομές υπάρχουν υπό φυσιολογικές συνθήκες σε όλους τους ανθρώπους και συμβάλλουν στο μηχανισμό της εγκράτειας, δηλαδή στην καλύτερη στεγανοποίηση του πρωκτού και στον έλεγχο των κενώσεων.  Η μετατόπιση αυτή προκύπτει από την καταστροφή του υποστηρικτικού συνδετικού ιστού και τη μη ομαλής κυκλοφορία του αίματος μέσα σε αυτούς τους ιστούς,  με αποτέλεσμα οι μετακινούμενοι αυτοί ιστοί να προκαλούν διαστολή και παραμόρφωση του πλέγματος των αιμορροΐδων.
Συνεπώς, οι φυσιολογικές αιμορροΐδες δεν είναι πάθηση αλλά μέρος του σώματός μας. Όταν όμως οι αιμορροΐδες ερεθίζονται, διογκώνονται και προπίπτουν, προκαλούν δυσάρεστα για τον ασθενή συμπτώματα και τότε χρησιμοποιούμε τον όρο «αιμορροϊδοπάθεια». Στην καθημερινότητα μας όταν λέμε έχω αιμορροΐ-δες,εννοούμε ότι έχω παθολογικές αιμορροΐδες.

 

Αίτια
Η αιμορροΐδοπάθεια είναι μία πάθηση που εκδηλώνεται σε ανύποπτο χρόνο και σε πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Η αιτία της αιμορροϊδοπάθειας είναι άγνωστη, οι παράγοντες όμως που φαίνεται να προδιαθέτουν και να αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορροϊδοπάθειας είναι οι ακόλουθοι:

  • Χρόνια δυσκοιλιότητα
  • Κύηση/τοκετός
  • Βαριά εργασία που συντελεί στη συχνή αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης
  • Κληρονομική προδιάθεση
  • Καθιστική ζωή και παχυσαρκία
  • Παρατεταμένη ορθοστασία
  • Ελλιπής υγιεινή της πρωκτικής περιοχής

 

Αιμορροΐδες – Είναι δυνατόν να προληφθούν;
Η καλύτερη πρόληψη για τις αιμορροΐδες είναι να διατηρούνται τα κόπρανα μαλακά ώστε να διευκολύνεται η αποβολή τους και η κένωση του εντέρου να γίνεται χωρίς την καταβολή έντονης προσπάθειας, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αφότου εκδηλωθεί η ανάγκη. Η άσκηση, το περπάτημα και η κατανάλωση μιας υψηλής σε ίνες και υγρά διατροφή, συμβάλλουν στη μείωση της δυσκοιλιότητας, μαλακώνοντας τα κόπρανα και διευκολύνοντας την αποβολή αυτών.

 

Διάγνωση και ταξινόμηση των αιμορροΐδων
Το συνηθέστερο σύμπτωμα των αιμορροΐδων είναι η ανώδυνη πρωκτική αιμορραγία κατά την αφόδευση, η οποία ενδέχεται να συνοδεύεται από την πρόπτω-ση πρωκτικού ιστού. Συνήθως, το αίμα δεν αναμειγνύεται με τα κόπρανα αλλά περικλείει την εξωτερική επιφάνεια των κοπράνων ή παρατηρείται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού μετά την αφόδευση. Το κύριο χαρακτηριστικό του αίματος είναι το ανοιχτό κόκκινο χρώμα του, καθώς το πλέγμα των αιμορροΐδων έχει άμεση σύνδεση με το αγγειακό δίκτυο.  Οι ασθενείς με περίπλοκες αιμορροΐδες (δηλαδή εξωτερικές αιμορροΐδες με οξεία θρόμβωση και στραγγαλισμένες εσωτερικές αιμορροΐδες) μπορεί να παρουσιάσουν πρωκτικό πόνο και εξογκώματα στην άκρη του πρωκτού. Από την άλλη, οι ασθενείς με απλές αιμορροΐδες συνήθως δεν παρουσιάζουν κανένα πρωκτικό πόνο.
Στην καθημερινή πράξη, ο οξύς πρωκτικός πόνος είναι πιθανότερο να εμφανιστεί λόγω πρωκτικών ραγάδων και αποστημάτων του ορθού.
Προκειμένου να διαγνωστούν οι αιμορροΐδες είναι επιτακτικό να υπάρχει ακριβές ιστορικό και αναλυτική ιατρική εξέταση, που θα συμπεριλαμβάνει δακτυλική εξέταση του πρωκτού και πρωκτοσκόπηση. Ακόμα και αν δεν έχει εμφανιστεί ανοιχτόχρωμο αίμα, κάθε ασθενής με πρωκτική αιμορραγία πρέπει να κάνει σιγμοειδο-σκόπηση ή κολονοσκόπηση, ειδικά όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου παχέος εντέρου.
Οι αιμορροΐδες ταξινομούνται σε γενικές γραμμές βάσει της τοποθεσίας τους. Χωρίζονται σε εσωτερικές, οι οποίες εμφανίζονται πάνω από την οδοντωτή γραμμή του πρωκτού και καλύπτονται από βλεννογόνο του εντέρου, σε εξωτερικές, οι οποίες εντοπίζονται κάτω από την οδοντωτή γραμμή και καλύπτονται από δέρμα, και σε μεικτές.

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες κατηγοριοποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εμφάνιση τους και το βαθμό πρόπτωσης:
Στο 1ο στάδιο οι αιμορροΐδες είναι ορατές μόνο με το πρωκτοσκόπιο και εκδηλώνονται με μικρή απώλεια αίματος.
Στο 2ο στάδιο ανήκουν εκείνες οι αιμορροΐδες οι οποίες στην κένωση περιοδικά και όχι πάντα προπίπτουν αλλά ανατάσσονται από μόνες τους.
Στο 3ο στάδιο οι αιμορροΐδες προπίπτουν κατά την κένωση αλλά ανατάσσονται μόνο με το χέρι. Γενικά σε αυτό το στάδιο προκαλούν σπανιότερα απώλεια αίματος από αυτές του 2ου σταδίου αλλά συχνότερα ένα αίσθημα δυσανεξίας στον πρωκτό. Σε αυτό το στάδιο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος θρόμβωσης και περίσφιξης τους.
Στο 4ο στάδιο οι αιμορροΐδες είναι μονίμως εκτός πρωκτού και δεν μπορούν να αναταχθούν. Προκαλούν έξοδο βλεννώδους υγρού , το οποίο μπορεί να προκα-λέσει δερματίτιδα και κνησμό (φαγούρα) στην περιοχή.

 

hemoroids
Τέσσερα στάδια εξέλιξης της αιμορροϊδοπάθειας.

 

Θεραπεία
Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται κυρίως από τον τύπο, το είδος και τον εντοπισμό των αιμορροΐδων. Οι εξωτερικές αιμορροΐδες δεν απαιτούν κάποια συγκεκριμένη θεραπεία εκτός και αν παρουσιάσουν οξεία θρόμβωση ή ενοχλήσεις στον ασθενή. Οι σχετικά απλές εσωτερικές αιμορροΐδες 1ου και 2ου σταδίου μπο-ρούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με αλλαγές στη δίαιτα και τον τρόπο ζωής, με θεραπευτική αγωγή ή/και με μεθόδους που πραγματοποιούνται στο ιατρείο, όπως η σκληροθεραπεία.

Η κλασσική αιμορροιδεκτομή (Milligan-Morgan), που μπορεί να γίνει και με την χρήση υπερήχων έχει πολύ καλά και μόνιμα αποτελέσματα. Επίσης η αιμορροιδεκτομή κατά Longo εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με πολύ καλά αποτελέσματα και πλεονέκτημα την γρήγορη επάνοδο του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες.