Η γενική  χειρουργική ως ιατρική ειδικότητα περιλαμβάνει την περιγραφή, αιτολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων ή παθήσεων που μπορούν να θεραπευθούν χειρουργικά με την εφαρμογή διαφόρων χειρουργικών μεθόδων και εγχειρητικών τεχνικών.

 

Το ξεκίνημα της εγχειρητικής πράξης στον άνθρωπο χάνεται μέσα στο μακρινό παρελθόν του ανθρώπινου γένους. Στην ιατρική των αρχαίων λαών, Κινέζων, Ινδών ως και την ιπποκρατική ιατρική, πρόδρομο της καλούμενης δυτικής ιατρικής, υπάρχουν στοιχεία και περιγραφές εγχειρητικών ενεργειών για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, τραυμάτων ή αποκατάσταση παραμορφώσεων.

 

Η γενική χειρουργική, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα αφορά στη χειρουργική της κοιλιάς (των τοιχωμάτων, των ενδοκοιλιακών οργάνων και του διαφράγματος), στη χειρουργική του οισοφάγου, των ενδοκρινών αδένων (εκτός από την υπόφυση), τη χειρουργική του μαστού, του τραύματος και τη χειρουργική των μαλακών μορίων.

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, με την εξέλιξη της τεχνολογίας στην ιατρική επιστήμη και της πληθώρας των γνώσεων πάνω στις διάφορες ασθένειες, η γενική χειρουργική άλλαξε ακολουθώντας το δρόμο της εξειδίκευσης και των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, όπως η λαπαροσκοπική χειρουργική.